Visuella effekter

Design och innehåll uppdateras mer framöver. 

I en värld av visuella effekter har jag makten att få orörliga saker rörliga. Som t.ex. kattformade stenstatyer.

Jag gör visuella effekter i TV-reklam, kortfilm och företagsfilm. Tracking. Greenscreen. Lägger till/retuscherar bort objekt i video. Animation i 2D/3D.

Tyvärr har mycket försvunnit från YouTube, så i väntan på showreel får ni nöja er med detta så länge:

Housegard Extra rök, lampblink, produktanimation:

Koenigsegg Animerad text och logo animation:

Pidde P, textanimation:

Showreel: Kommer framöver.